Velika tradicija vatrogastva na području Velike Gorice nakon stoljeća uspješnog organiziranja i djelovanja, iznjedrila je 1979. godine profesionalno jezgru i osnivanje ispostave Vatrogasne brigade Zagreb u Velikoj Gorici, u vatrogasnom domu DVD-a Velika Gorica.

U samim početcima rada smjenu je činilo 5-6 vatrogasaca s tri vozila. 1994. godine djelovanje Vatrogasne brigade Zagreb prelazi u sustav MUP-a. 2000. godine temeljem Zakona o vatrogastvu (NN br. 106/99) i sukladno odredbama Zakona o ustanovama, gradsko poglavarstvo grada Velika Gorica donosi odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica.


Temeljem procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JVP Velika Gorica, određena je kao postrojba „VRSTE 3“ s 36 vatrogasaca odnosno 8 vatrogasaca profesionalaca po smjeni i sa zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika. Nakon donošenja Procjene, od 2004. godine dolazi do ubrzanog razvoja postrojbe kako na planu opremanja tako i organizacijski (u narednih nekoliko godina nabavljena je suvremena oprema i vozila – 6 novih vozila).


Danas JVP Velika Gorica čini 48 zaposlenih profesionalnih vatrogasaca jednoliko raspoređenih u 4 smjene, zapovjednik i zamjenik zapovjednika, jedna radnica na poslovima administrativno računovodstvenog referenta, te jedna radnica na poslovima voditelja pravnih poslova . JVP Velika Gorica pokriva prostor od 552 km2 i ima prosječno 450 intervencija godišnje. Na području koje pokriva postrojba živi 63 517 stanovnika što čini grad Veliku goricu 6. gradom po veličini u RH. Uspješno surađujemo sa VZG VG i svim DVD-ima na zajedničkom uvježbavanju i osposobljavanju te na operativnom radu

Skip to content