Velika tradicija vatrogastva na području Velike Gorice nakon stoljeća uspješnog organiziranja i djelovanja, iznjedrila je  1979. godine profesionalno jezgru i osnivanje ispostave Vatrogasne brigade Zagreb u Velikoj Gorici, u vatrogasnom domu DVD-a Velika Gorica.

U samim početcima rada smjenu je činilo 5-6 vatrogasaca s tri vozila. 1994. godine djelovanje Vatrogasne brigade Zagreb prelazi u sustav MUP-a. 2000. godine temeljem Zakona o vatrogastvu (NN br. 106/99) i sukladno odredbama Zakona o ustanovama, gradsko poglavarstvo grada Velika Gorica donosi odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica.

Temeljem procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JVP Velika Gorica, određena je kao postrojba „VRSTE 3“ s 36 vatrogasaca odnosno 8 vatrogasaca profesionalaca po smjeni i sa zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika. Nakon donošenja Procjene, od 2004. godine dolazi do ubrzanog razvoja postrojbe kako na planu opremanja tako i organizacijski (u narednih nekoliko godina nabavljena je suvremena oprema i vozila – 6 novih vozila).

Danas JVP Velika Gorica čini 44 zaposlenih jednoliko raspoređenih u 4 smjene, zapovjednik  i zamjenik zapovjednika, te jedna radnica na poslovima administrativno računovodstvenog referenta i jedna radnica koja brine o čistoći prostora. JVP Velika Gorica pokriva prostor od 552 km2 i ima prosječno 300 intervencija godišnje. Uspješno surađujemo sa VZG VG i svim  DVD-ima na zajedničkom  uvježbavanju i osposobljavanju te na operativnom radu.